Om Women to Women

Hva skjer med en hustru og mor når hennes mann blir arrestert og fengslet, eller drept, på grunn av sin tro? Hvordan er det for kristne kvinner å leve på et sted der kirken er fanget i kryssilden mellom krigende grupper og livet til deres kjære er i fare hver eneste dag?

Dette er spørsmål kvinner stilles overfor mange steder i verden i dag. Mens historier ble fortalt og gjenfortalt om menn som led for sin tro, hadde sårbare kvinner ofte blitt glemte offer for forfølgelse. Slik var det stort sett helt frem til 2006.

Da konstituerte Åpne Dører Internasjonalt tjenestegrenen Women to Women, som har som hovedfokus å gi en stemme til kvinnene i den forfulgte kirke. De lider under ulik grad av forfølgelse, overgrep og traumer – og de har stort behov for at kristne kvinner – og selvfølgelig også menn – i den frie del av verden løfter dem frem i bønn.

W2W Norge ønsker å nå inn med kvinnenes historier og vitnesbyrd i de ulike kristne sammenhengene vi har i landet vårt – for at Ånden kan tenne våre hjerter i brann for våre lidende søstre. Det ligger på vårt hjerte at vi, som lever med så liten grad av motstand på grunn av vår tro og som fritt kan samles og lovprise Herren i både hjem og forsamling uten fare for arrestasjoner eller kirkebrenning, kan gå inn i forbønn. Kanskje vi kan oppmuntre hverandre til å bli slike kristne som Herren lette etter i Esekiel 22, 30 – som går imellom og stiller oss i gapet i bønn for våre trossøsken.

Oppfordringen til oss lyder sterkt i Joh.åp 3,2 om "Å våkne opp og styrke den rest som er i ferd med å dø!" For hvordan er det vi først og fremst styrker hverandre som kristne? Ved forbønn! Hvordan kan vi hjemme ved vårt eget kjøkkenbord være til hjelp for de 2-3 kristne, som i all hemmelighet og med fare for livet, møtes et kort øyeblikk i Nord-Korea for å dele et bibelord og oppmuntre hverandre i troen? Ved å be for dem! Og vi tenker også at for å være med i forbønn for noen må vi VITE at de trenger forbønn. Derfor informerer vi kristne kvinner i Norge om søstre med spesielle forbønnsbehov i land med forfølgelse. Det er fint å kunne samles i kvinnegrupper/på møter med forkynnelse eller informasjon gjennom Åpne Dørers mange filmer om forfølgelse – for i etterkant å være med i konkret forbønn.

En annen viktig side ved W2W, og ÅDs arbeid generelt, er å formidle hvor mye de som lider for sin tro kan lære oss kristne i Vesten og her i Norge. Alle gjennomlever vi før eller senere problemer, og de som lever med forfølgelse vet mye om å stå sterke i troen når stormene raser, eller å leve i tilgivelse når stor og ufattelig urett blir begått. Dette er toner som lyder tydelig og klart til oss fra dem som virkelig vet hva det innebærer av tårer og offer.

Vitnesbyrdet fra "Gloria" i Vietnam taler sitt tydelige språk. Mannen hennes ble dømt til 5 år i fengsel for bibeldistribusjon, og hun forteller om netter som ble ensomme og om depresjonen som kom snikende. Men midt i dette oppdaget hun, at det hjalp å synge lovsanger til Jesus. Midt i mørket forvandler Herren omstendigheter til fred og glede. I Jobs bok – den boken i Bibelen med det mørkeste bakteppet – finner vi i kapittel 35 nettopp denne setningen om Herren: "Han som lar lovsanger lyde i natten."

Jesus kan gjøre dette i et hjerte som midt i smerte og forfølgelse, nød og sorg, vender seg i hel og overgitt tillit til Ham som er på tronen hvor hjelpen er å finne.

La oss tenke på Dronning Ester i Bibelen og gjøre som henne. Hun hadde fått dronningverdigheten nettopp for en tid som denne – og hun gikk inn til kongen og nevnte sitt folk foran ham. Våre forfulgte søsken ber oss om å STILLE OSS I GAPET OG NEVNE DEM FORAN KONGEN.