Be for dem

Åpne Dører har daglige bønneemner for forfulgte kristne. Men er vi like flinke til å be for dem som forfølger? Dette heftet vil hjelpe oss til konkret forbønn for de største forfølgerne i verden, og også at det kan gi oss en inspirasjon og holdning til å være i forbønn for alle som forfølger.