Shockwave2017

Kjære ungdomsleder!

I løpet av våren 2017 vil ungdomsarbeid og ungdomsgrupper over hele verden komme sammen for å be for forfulgte kristne. Gjennom bønneaksjonen Shockwave ønsker vi å utløse en sjokkbølge av bønn, for å velsigne våre brødre og søstre i Kristus som møter motstand på grunn av sin tro på Jesus. Blir din/ditt ungdomsgruppe/ Ungdomsarbeid med på dette?

Det handler om å sette av en time, en kveld, en natt eller mer. Shockwave er fleksibelt. Dere bestemmer. Hovedsaken er at dere i løpet av april 2017 ber for forfulgte kristne.

Forfulgte kristnes største oppfordring til oss er: Be for oss! De vet at bønn endrer liv og situasjoner, styrker troen, oppmuntrer og bringer håp og tillit. Shockwave vil gjøre akkurat det: Bringe håp og trygghet til våre brødre og søstre i Kristus. Bibelen slår fast at kristne som lider er alle medkristnes ansvar; «Når ett lem lider, lider alle de andre med.» 1. Kor 12,26

Årets hovedfokus er India, der omlag halvpraten av landets 60 millioner kristne lider for sin tro. Se info om ressurspakke nedenfor.

Vi tror at det er avgjørende at vi står sammen med våre brødre og søstre. At vi løfter dem opp for Herrens trone. Ja, ikke bare dem, men også de som forfølger. Vil vi være med på det Gud gjør i India? Det kan godt hende at dere allerede setter denne saken høyt, Shockwave gir dere tilgang på et unikt materiale som er designet for å hjelpe dere. En Shockwave-ressurspakke vil hjelpe dere å be med innsikt, konstruktivt - og kreativt. Her er link til årets trailer for Shockwave:https://vimeo.com/204179747

Pakken er gratis, og inneholder:
 
-          Teaser til bruk i markedsføring https://vimeo.com/204179747
-          Lederhefte med veiledning for ledere 
-          Plakater for annonsering
-          Bønnekort, for individuell bønn og bønnevandring
-          Film om kristnes situasjon i India (7 min)
-          10 stk «piggtråd-armbånd» i silikon (her er det mulig å bestille mer)

Vi gleder oss til å høre fra deg!

«Bønn kan nå dit vi ikke kan.»
(Broder Andreas, Åpne Dørers grunnlegger.)

Her kan du ta en titt på lederheftet som du også vil få tilsendt:

2017_Shockwave_lederhefte-lettversjon-preview Shockwave_2017_boennekort-lettversjon-300px