Viktige rapporter

Retur av konvertitter og kristne asylsøkere – retur til forfølgelse?
Av Stig Magne Heitmann, faglig leder i Åpne Dører

Nigeria - Crushed but not defeated
The impact of persistent violence on the Church in Northern Nigeria - Summary report


Rapporter om flere land

Forfølgelseslisten 2016 (World Watch List)

Åpne Dørers årlige oversikt over 50 land der kristne har det vanskeligst.

2012 Report on Religous Freedom
Den årlige rapporten fra det amerikanske utenriksdepartementet som har en gjennomgang av situasjonen i alle verdens land. Arkivet med rapporter fra tidligere år finner du her.

Global Restrictions on Religion
En omfattende oversikt over restriksjoner på religionsfriheten i ulike land. Rapporten er utarbeidet i 2009 av det anerkjente Pew Research Center i USA.

Hall of Shame 2011
Rapport om de 10 verste landene, fra International Christian Concern.

Rapporter om enkelt-land

• NORGE
"I god tro." Retten til beskyttelse for personer som flykter på grunn av sin religion eller tro. Publisert februar 2009.

• INDIA
FN-rapport om religionsfrihetens kår i landet. Publisert januar 2009.

• BURMA
a) En rapport publisert januar 2009 av Human Rights Watch om Chin-folket, der 90% av befolkningen hevdes å være kristne.
  -
"We Are Like Forgotten People."  The Chin People of Burma: Unsafe in Burma, Unprotected in India.
  -
Brosjyre med sammendrag av rapporten, med mange bilder.
b)
Religious Persecution. A Campaign of Ethnocide Against Chin Christians in Burma. Publisert i 2004.

• NORD-KOREA:
a)
A Prison Witout Bars, en grundig rapport fra det amerikanske utenriksdepartement, april 2008.
b)
Rapport fra juni 2007, utarbeidet av Christian Solidarity Worldwide.
c)
Rapport om Nord-Korea rettet til FN's Sikkerhetsråd, publisert høsten 2006 av Kjell Magne Bondevik, Václav Havel og Elie Wiesel.