Visjon

Åpne Dørers visjon 
Åpne Dørers logo

Åpne Dørers logo

Hvilke tanker har Åpne Dører med logoen sin?

Åpne Dørers visjonserklæring

Åpne Dørers visjonserklæring

Dette er grunnlaget og særpreget for hele virksomheten til Åpne Dører.

Åpne Dørers trosgrunnlag

Åpne Dørers trosgrunnlag

Åpne Dører deler den felleskristne, historiske og apostoliske tro som alle evangeliske kristne bekjenner seg til.

Åpne Dørers kjerneverdier

Åpne Dørers kjerneverdier

Åpne Dørers kjerneverdier