Bli fast giver! 
 
 

Orientering om innsamlingsaksjon til Åpne Dører

I går satte Sylvi Listhaug og Fabian Stang i gang en innsamlingskampanje til støtte for arbeid blant forfulgte kristne. Listhaugs rådgiver henvendte seg til Åpne Dører for å spørre om det var greit at de kanaliserte gavene gjennom vår organisasjon. Vi takket ja til det. Samtidig gjorde vi det helt klart at vi ikke ønsker å være en del av partipolitikk, og vi synes det er uheldig at støtten til Åpne Dører blir satt opp i mot det å støtte Noas. Vi er glad for arbeidet Noas gjør, de er en viktig aktør i et krevende landskap.

Åpne Dører er en stemme inn i det politiske Norge, men bare for å fremme de forfulgtes sak. Til forskjell fra mange andre organisasjoner mottar vi ikke støtte fra myndighetene, vi er en grasrotbevegelse og tar imot støtte fra alle som ønsker å bidra. At Listhaug oppfordrer folk til å gi penger til oss, forandrer ikke vår frie posisjon. Vår prinsipielle tilnærming er at vi er takknemlige og tar imot gaver fra alle som ønsker å støtte forfulgte kristne, så takk til Listhaug og Stang, og så håper vi at dette inspirerer flere til å komme på banen.

Manglende trosfrihet og forfølgelse av kristne har vært en underkommunisert sak i mediene i lang tid, vi er derfor glade for alt oppriktig engasjement som kan belyse denne saken.

Mange i Norge vet ikke at kristne forfølges fordi de er kristne. Vi er alle berørt av terroranslaget i en kirke i Kairo i helgen, der 25 mennesker ble drept og enda flere såret. Men mange er ikke klar over at det er en systematisk diskriminering av kristne i Egypt. De lever som annenrangs innbyggere, får dårligere jobber, dårligere karakterer, alt tar lang tid når du er kristen. Trenger de for eksempel å reparere en kirkebygning, må de søke myndighetene om tillatelse og saksgangen kan ta år, og ofte ende med avslag.

I Syria kanaliseres Åpne Dørers støtte gjennom lokale kirker og nettverk. I kirkene får alle hjelp uavhengig av tro, kjønn og etnisitet. Tilbakemeldingene også fra takknemlige muslimer som mottar hjelp gjennom kirkene er mange. Kirken spør ikke etter religion, den ser mennesker som trenger hjelp.

Eksemplene er mange, Åpne Dører jobber i over 70 land og hjelper et stort antall mennesker. Alle disse fortjener støtte, hjelp og oppmerksomhet. Vi er takknemlige for alle som vil være med å belyse forfulgte kristnes situasjon, uansett organisasjonstilhørighet eller politisk ståsted. Åpne Dører svarer for arbeidet vi utretter, ikke for givernes integritet eller motiver.

Primært er vårt oppdrag å hjelpe de forfulgte der de bor. Men noen situasjoner krever at vi må engasjere oss også her hjemme. Angående en del returer av konvertitter til land der kristne lever i fare, synes vi det er problematisk og trist. Vi prøver å bidra her ved å gi myndighetene og Landinfo informasjon om forholdene i de aktuelle landene. Iran og Afghanistan er spesielt aktuelle akkurat nå. Vi er også ofte inne som ekspertvitne i rettssaker med konvertitter.
Den informasjonen vi besitter gjennom vårt nettverk og våre undersøkelser (World Watch List) skiller seg ofte fra det vi opplever at UNE og Landinfo bygger på. Ut fra den informasjonen vi har, tror vi at noen av utsendelsene kan være i strid med Menneskerettighetserklæringen og norsk lovverk.

Vi vil fortsette vårt arbeid med å informere norske myndigheter og byråkrati om forfulgtes situasjon. Når World Watch List 2017 (forfølgelsesliten) lanseres i januar håper vi på å kunne gi våre myndigheter relevant informasjon for gode og rettferdige beslutninger i deres viktige arbeid.

Så vil vårt engasjement ute i feltet selvsagt være vårt hovedanliggende også for framtiden. Over 100 millioner kristne forfølges for sin tro.

For ytterligere informasjon og kommentarer kontakt:
Generalsekretær Morten Askeland, tlf 97563233
Informasjonsleder Linda Askeland, tlf 93252304, mail lindaa@od.org