Bli fast giver! 
 
 

Forfulgte kristne på dagsorden i desember

Kirkens kjernebudskap er håp og fred midt i en mørk og urolig verden. Vi tror at lyset kom inn i mørket – det skjer også i dag, selv om mange har vanskelig for å se det.

Det har hittil kommet inn rundt 750 000,- kroner til Åpne Dørers arbeid som et resultat av kampanjen Sylvi Listhaug og Fabian Stang initierte. Takk til alle som har bidratt, og takk til initiativtakerne! Disse midlene vil bli til hjelp og velsignelse for mange mennesker, og vil bli brukt til nødhjelp og humanitært arbeid. Gjennom denne aksjonen har situasjonen for forfulgte kristne fått økt oppmerksomhet både i mediene og i politiske kretser. Det fortjener de millioner av mennesker i den forfulgte kirken.

Spørsmålene har vært mange fra flere hold etter at Åpne Dører gjennom denne aksjonen har fått overskrifter i riksmediene:

Hjelper dere bare kristne?
Når Åpne Dører retter spesielt fokus på forfulgte kristne er det fordi dette er vårt oppdrag. Vi støtter og hjelper dem slik at de kan bli stående i svært krevende omstendigheter, og vi hjelper dem til å være kirke. Der kristne forfølges vil det ofte være flere brudd på menneskerettighetene. Når vi støtter de kristne kan de i større grad også støtte andre trengende. I Syria har vi flere partnere. En av disse når ut til 2000 mennesker i Aleppo, halvparten av dem er muslimer. Når kirkene gir nødhjelp, ser de mennesker i nød, ikke religioner og etniske grupper.

Kristne minoriteter møter ofte motstand, avvisning og blir gjort til syndebukker blant majoritetsbefolkningen. Eksemplene er mange og vonde.

Skolejentene fra Chibok i Nigeria som ble bortført av Boko Haram, er en av de kjente historiene. Det samme er fembarnsmoren Asia Bibi fra Pakistan som ble dømt til døden for blasfemi. I Egypt ble en bombe sprengt i St. Peters kirken i Kairo tredje søndag i advent. Ugjerningen krevde 25 menneskeliv og skadet flere, de fleste var kvinner og barn.

Men disse hendelsene er dessverre bare toppen av et isfjell. De aller fleste forfulgte kristne lever under svært vanskelige forhold med daglig trakassering, diskriminering og trusler, uten at deres livssituasjon belyses. Åpne Dører arbeider i dag i over 70 land.

I de seks årene krigen har rast i Syria har IS og andre ekstremistiske grupper begått store overgrep mot kristne fordi de ikke vil konvertere til islam eller betale «beskyttelsesskatt.» Hus blir merket med bokstaven «N» (nun) som et tegn på at eiendommen tilhører kristne og kan plyndres og ødelegges. Mange har flyktet i hast for å berge livet, og mistet alt de eide. Voldtekt, mishandling og drap er bare en del av den terroren som er utført. Flere minoritetsgrupper opplever grusomme overgrep i Syria og Irak. Vi har alle sett yazidienes lidelser for åpent kamera.

Hvordan kanaliseres hjelpen?
Åpne Dører er tilstede Syria og har gjennom lokale kirker og nettverk distribuert nødhjelp, medisiner, klær, tepper, varmeovner og andre nødvendigheter. Kirkene har god kjennskap til lokale forhold og er derfor i stand til å møte behovene. De vet også hvem som ikke selv er i stand til å oppsøke hjelp.  
I 2015 brukte Åpne Dører internasjonalt over 30 millioner kroner på å regelmessig hjelpe over 50 000 mennesker i Syria, i byer som Aleppo, Tarsus, Latakia, Damaskus, Homs, Hama, Hassaka og andre mindre byer. Når de umiddelbare behovene er dekket, er traumebehandling, medisinsk hjelp og legebehandling en prioritert del av vårt arbeid.

Det trengs også hjelp til briefing og debriefing av de som arbeider med traumebehandling og annen innsats i krigs- og flyktningeområdene. Ledertrening og coaching likeså. 

Kirkene deler ut og hjelper alle, så langt det er mulig. Våre kontakter forteller at kirkene oppsøkes av mange muslimer som uttrykker stor takknemlighet. Mange ønsker å lære mer om den kristne troen. I likhet med bibelselskapene i Midtøsten opplever vi stor etterspørsel både fra kristne og muslimer. Derfor distribuerer Åpne Dører bibler og annen litteratur.

Barna lider i Syria. Vi bidrar med skolemateriell, undervisning, samlinger der de får synge og leke, slik at de får et pusterom til å være barn, midt i alt. Traumehjelp for barn er også en del av dette arbeidet.

Har Åpne Dører latt seg bruke av Sylvi Listhaug og Fabian Stang?
Noen vil hevde dette, vi er uenige. Vi kan aldri vite hvilke motiv våre givere har for å støtte arbeidet. Vår oppgave er å forvalte gavene på en hensiktsmessig måte.

Det Listhaug og Stang har gjort for forfulgte kristne er prisverdig. De er i godt selskap. Statsminister Erna Solberg uttalte på sin halvårige pressekonferanse 14. desember: «Jeg har stilt opp på alle TV-aksjonene, ikke bare med penger, jeg har gått med bøsse, og spilt inn videoer til støtte for innsamlingsaksjoner…»

I lys av dette er kritikken mot Listhaug og Stang for krass. De har ikke gjort noe annet enn det andre politikere gjør. Det kan være flere grunner til engasjement, men resultatet er uansett at mange nødlidende mennesker får hjelp og oppmerksomhet.
Våre prioriteringer baseres alltid på hva vi tror vil tjene de forfulgte best, og hva de som får hjelpen selv ber om. Vi mener denne aksjonen har bidratt til å løfte fram de nedverdigende og grusomme realitetene mange lever i, på grunn av sin tro. Langt flere mennesker i Norge er nå blitt kjent med denne problematikken, og det er vi takknemlige for, samtidig som det utfordrer oss til å følge opp på en god måte. 

Lys i mørket
Vi lever i en tid der det er lett å miste håpet. Det ser så mørkt ut. Men det å aldri miste troen på håp, er noe av julens budskap: Midt i mørket kom lyset. Gjennom Åpne Dørers 60-årige historie har ordet i Åpenbaringen 3.20 vært en del av vårt kall: Våkn opp, og styrk den rest som holder på å dø! Vårt oppdrag handler om å være Guds medarbeidere i en vanskelig verden. Vi vil være med å bringe håp til hele mennesket. Når vi gir, identifiserer vi oss med dem som lider. Takk for ditt bidrag – God jul!

Se mer informasjon om arbeidet på www.opendoors.no