Nyheter fra andre nettsteder

Nedenfor finner du lenker til en rekke nettsteder som publiserer nyheter om forfulgte kristne rundt om i verden. Noen spesialiserer seg på nyheter fra visse regioner; andre gjengir nyheter fra hele verden.

www.worldwatchmonitor.org
Et nyhetsbyrå som spesialiserer seg på nyhetsmeldinger om forfulgte kristne fra hele verden. Dette nyhetsbyrået er en viktig kilde for mange av nyhetene på vårt nettsted.

www.persecution.org
Nettstedet har en meget bra nyhetstjeneste med siste nytt fra en rekke ulike kilder. Det oppdaterte dokumentet "Hall of Shame 2011" inneholder en detaljert oversikt over hva som er skjedd av angrep på kristne i de 10 verste landene. Nettstedet blir drevet av International Christian Concern.


www.asianews.it
Et stort katolsk nettsted med daglige nyheter om kristnes situasjon i land rundt om i Asia. Naturlig nok har de fleste nyhetene en katolsk vinkling, men det er også mange nyheter som omhandler situasjonen for andre kirkesamfunn. Nettstedet har både en engelsk, en italiensk og en kinesisk versjon.

www.christianpost.com
The Christian Post er et stor kristen nettavis. De har sin egen seksjon om forffulgte kristne

www.BosNewsLife.com
En nederlandsk nyhetstjeneste som spesialiserer seg på situasjonen for kristne, jøder og andre minoriteter i land over hele verden.

www.assistnews.net
Et interessant nettsted med ulike typer nyheter fra den verdensvide kirke, med fokus på forfulgte kristne.

www.forum18.org
En kristen organisasjon som tar opp forfølgelse av både kristne og andre. Organisasjonen har norske røtter, men har nasjonale kontakter i en rekke land. Forum 18 konsentrerer sitt arbeid om land og områder som ligger innenfor interessesfæren for det tidligere Sovjet-Unionen -- særlig Øst-Europa og Sentral-Asia.

Mission Network News
Nettside med info og nyheter om kristnes situasjon i mange land. Mange av nyhetene handler om land der kristne møter restriksjoner og forfølgelse.

http://chinaaid.org
Nettstedet til China Aid Association, en organisasjon som følger nøye med på det som skjer Kina og som publiserer regelmessige nyheter fra Kina.

www.UCANews.com
Union of Catholic Asian News, en katolsk nyhetstjeneste med nyheter fra Asia. Stoffet de publiserer har katolsk vinkling og dreier seg ikke bare om forfølgelse, men også om generelle nyheter relatert til den katolske kirke.

Ecumenical News International
En kristen, ekumenisk nyhetstjeneste basert i Sveits drevet av Kirkenes Verdensråd, Luthersk Verdensforbund m.fl.

www.memri.org
Middle East Media Research Institute (MEMRI) publiserer daglig engelske oversettelser av arabiske artikler, taler og TV-program. Målet er å gjøre det mulig for folk i Vesten å følge med på hva som skjer i den arabisk-talende verden. Nettstedet er ikke kristent, men inneholder mye stoff som har relevans for temaer som religionsfrihet og forfølgelse.