Bli fast giver! 
 
Forfølgelse

Qatar

Nesten alle innbyggerne i dette ekstremt velstående landet er muslimer; den kristne befolkningen er stort sett fremmedarbeidere.

Grunnloven garanterer religionsfrihet, og romersk-katolske og anglikanske kirker er offisielt godkjent. Det er imidlertid forbudt å evangelisere og offentlig gudstjenester er bare tillatt på kontrollerte områder. Import av religiøst materiell er regulert. Konvertitter fra islam møter alvorlig forfølgelse.


Bønn


• Rundt 15 kristne er blitt utvist de siste
årene. Be om at rettighetene til alle
fremmedarbeidere må bli beskyttet.
• At de svært få qatariske troende må få
tilgang på et kristent fellesskap.
• At qatarer som kommer til tro i utlandet,
må bringe evangeliet tilbake til Qatar.

International Religious Freedom Report
Wikipedia (norsk)