Bli fast giver! 
 
Forfølgelse

Komorerne

Grunnloven på disse øyene i Det indiske hav garanterer religionsfrihet, men valget av en muslimsk president i 2006 gjorde det vanskeligere for de kristne.

En folkeavstemning i 2009 godkjente en grunnlov som erklærer at ’islam er statsreligion’ , selv om Sharia (islamsk lov) ikke er blitt innført. Det er forbudt å evangelisere. Kristne som konverterer fra islam, møter mange problemer. Den lille undergrunnskirken fortsetter imidlertid å møtes i hjemmene for å ha gudstjenester.

Bønn

• Pris Gud for at kirken fortsetter å vokse på
tross av motstand.
• At det voksende antall muslimske
ekstremister ikke må vinne innflytelse.
• Om beskyttelse fra okkulte bevegelser som
tiltrekker enkelte kristne. Dette skaper splid
og splittelse blant de troende.

International Religious Freedom Report (2010)
Wikipedia (norsk)