Bli fast giver! 
 
Forfølgelse

Kuwait

Selv om islam er statsreligion og grunnloven krever at staten skal beskytte ’islams arv,’ inneholder den også ’absolutt frihet’ til å tro.

I praksis opplever religiøse minoriteter en del diskriminering som et resultat av regjeringens politikk. Ikke-muslimer – så vel som sunnimuslimer – finner det vanskelig eller umulig å få offentlig tillatelse til å etablere nye tilbedelsessteder. Den kristne befolkningen består for det meste av innvandrere.
 

Bønn

• Om visdom for pastorer og ledere som
betjener fremmedarbeidere.
• At de få lokale troende må være sterke
kristne vitner.
• At regjeringen må lempe på
restriksjonene om gudstjenestesteder.


International Religious Freedom Report (2010)
Wikipedia (norsk)