Bli fast giver! 
 
Forfølgelse

Forente Arabiske Emirater

Landet er et av de mest liberale landene på den arabiske halvøya. Rundt 80% av innbyggerne er utenlandske arbeidere.

Formell registrering av ikke-muslimske religiøse grupper kreves ikke, selv om regjeringen overvåker veksten deres. Det er ingen lover som forbyr misjonsaktivitet, men evangelisering og distribusjon av ikke-islamsk religiøs litteratur er forbudt. Konvertering fra islam er ikke anerkjent, og konvertitter kan bli presset til å vende tilbake til islam.

Bønn


• De fleste kristne er utenlandske arbeidere.
Be om at de må være modige vitner.
• At den lille gruppen av innfødte troende
kan finne måter å møtes på for å få
åndelig fellesskap og undervisning.
•  At mange må få høre evangeliet gjennom
kristne satellitt-TV program og internett.

The World Fact Book
International Religious Freedom Report (2010)
Wikipedia
(norsk)