Bli fast giver! 
 
Forfølgelse

Kenya (Nordøst)

Selv om de fleste kenyanere er kristne, møter kirken i nordøst motstand fra somaliske muslimske stammer.

På tross av økt militært nærvær på den somaliske grensen krysser islamistgrupper grensen uten problem, og de sprer ekstremistiske holdninger. Det kom rapporter om kidnappinger av katolske nonner og hjelpearbeidere som arbeider i området. Kristne ledere møter stort press, og noen har blitt kjøpt over av muslimske grupper. Kirkene i landet prøver å nå avsidesliggende muslimskdominerte områder med evangeliet.

 

Bønn


• Pris Herren for at enheten mellom kirkene
i nordøst fortsetter å vokse.
• Om visdom og mot for kristne som
forsøker å spre evangeliet blant muslimer.
• Be Gud gi visdom og ressurser til kirker
som arbeider med somaliske flyktninger.


International Religious Report (2010)
Wikipedia