Bli fast giver! 
 
Forfølgelse

Etiopia

Selv om grunnloven garanterer religionsfrihet, blir denne friheten kontrollert av regjeringen. Evangeliske kirker blir overvåket, og medlemmene møter en del motstand fra den etiopiske ortodokse kirken i form av sosial boikott.

Imidlertid er islam nå den største kilden til forfølgelse. Troende som kommer fra en muslimsk bakgrunn, kan møte trusler, fysisk mishandling og skader på hjem og eiendom. I september 2009 brant en mobb med 300 muslimer ned en kirke og banket opp tre troende med staver og steiner.

Bønn

• For troende fra ortodoks og muslimsk
bakgrunn som møter motstand fra sine
familier og lokalsamfunn.
• At Åpne Dørers undervisning må hjelpe
kristne ledere til å stå faste i troen.
• At nye lover angående organisasjoner
ikke må hindre kirkenes virksomhet.

International Religious Freedom Report (2010)
Wikipedia (norsk)