Bli fast giver! 
 
Forfølgelse

Russland


Russland har en velkjent forfølgelseshistorie, særlig under det kommunistiske Sovetstyret, da kristne ble hardt forfulgt i Øst-Europa. Etter Sovjet-Unionens fall er det overraskende at en delt femtiendeplass tilhører Russland.
 

Lovgivningen i Russland definerer de grunnleggende prinsippene for religionsfrihet og trossamfunn, men de forskjellige trossamfunnene har ikke like rettigheter. I loven om samvittighetsfrihet (1997) blir bare fire ”tradisjonelle” religioner anerkjent i Russland: Den russisk-ortodokse kirke, islam, buddhisme og jødedom. Statens embetsmenn støtter offentlig og beskytter den ortodokse kirke på bekostning av andre kristne trosretninger.

I løpet av 2010 var det flere alvorlige hendelser i Russland. Ti kristne ble arrestert og tre kirkeledere ble drept på grunn av sin tro.

Generelt sett opplever protestantene mange flere problemer enn de ortodokse, men av de tre martyrene var én ortodoks prest i Moskva. En annen var baptistpastor i St. Petersburg, og den tredje pinsepastor i Makhachkala (Dagestan). Hovedgrunnen for drapene på disse prestene var at de var ”for aktive” i arbeidet blant omvendte muslimer.
Den religiøse diskrimineringen vokser, og av den grunn vokser forfølgelsen. Det var flere saker med steining av kristnes hjem og av graffiti-ord på kirker (ordet ”SEKT”). Forfølgelsen varierer i regionene. Situasjonen er mer akutt i den sentrale og sørlige delen av Russland, mens det er mer frihet i Sibir og i det fjerne Østen.

Ikke bare staten (inkludert lokale myndigheter, FSB (tidligere KGB) og politiet) forfølger de kristne, men også muslimer i Dagestan. Mange som omvender seg til kristendommen, må praktisere sin tro i små, diskrete hjemmegrupper.

Andre nettsider om Russland

International Religious Freedom Report
Wikipedia (norsk)