Bli fast giver! 
 
Forfølgelse

Egypt

Med 61 poeng har Egypt økt i rangeringen på World Watch List 2014. I 2013 lå Egypt på en 25. plass med 54 poeng. I de senere år har de kristnes stilling i Egypt - ikke bare kristne med muslimsk bakgrunn, men også mer og mer det store samfunnet av koptisk urbefolkning – blitt mer og mer presset.

Størsteparten av Egypts befolkning er muslimsk, men i de senere år har islam blitt mer synlig og samfunnet som helhet blir islamisert. I tillegg har militante grupper, som Det muslimske brorskap og de mer radikale salafistene, grepet anledningen til aktiv deltakelse i den politiske arena etter revolusjonen i 2011 og som til å begynne med hadde stor støtte i befolkningen (deler av befolkningen er fremdeles velvillig innstilt til at Det muslimske brorskap skal vende tilbake til makten). Ikke til å unngå at denne radikale islamisttiden skapte sammenstøt med landets største innfødte kristne minoritet, kopterne, som representerer rundt 10 prosent av landets befolkning.

Hovedgrunnen til forfølgelse av kristne i Egypt er islamsk ekstremisme (den viktigste grunnen), og i mindre grad totalitær paranoia og organisert korrupsjon.
Regelmessige nyheter om kristne koptere i Egypt:


• www.copts.com/english/
http://voiceofthecopts.org/en/
www.coptsunited.com
• http://freecopts.net/english/

Prohibited Identities. Rapport om mangelen på religionssfrihet i Egypt, utarbeidet av Human Rights Watch.


Grunner til undertrykkelse og forfølgelse:

Fundamentalistiske muslimer driver diskriminering på grasrotnivå selv om de ikke sitter med makten.

Strenge lovreguleringer mot kirkelig aktivitet.            

Avvisning av konverterte muslimer sosialt og kulturelt.

Den koptiske kirke er til dels motstandere av evangeliske kristne.
  

Kirken i Egypt

Den egyptiske kirke har eksistert i 2000 år. Ortodoks kristendom er en integrert del av den egyptiske historie. Det første evangeliske arbeidet startet for 150 år siden og de evangeliske har drevet med kirkeplanting, undervisning og helsearbeid.

Det anslås at ca 10-11 millioner egyptere er kristne. Av dem regner man med at omtrent 330.000 er evangeliske kristne. Kristne mennesker er under konstant press og har lite å gå på i forhold til rettigheter og frihet.

Egypt er den arabiske og den islamske verdens hjerte, noe som gir den store egyptiske kirken et spesielt ansvar for å bringe evangeliet til den arabiske verden.

Egyptiske kristne har lært å leve under press. Det er ikke så mye det at de blir direkte forfulgt, men de merker en konstant avvisning og delvis hat fra majoriteten.

Kristen tro blir ofte latterliggjort i media. Det muslimske samfunnet mener at de kristne bør være takknemlige overfor muslimene for de grunnleggende menneskerettighetene de har glede av. Kristne har frihet til å tro på Gud så lenge de er i en kirke, men det er forbudt for dem å bygge nye kirker. De får heller ikke utvide det arbeidet de allerede har. De nektes adgang til massemedia og de kan heller ikke søke på toppstillinger i statsforvaltningen. De blir diskriminert på de fleste områder av samfunnslivet.

Det er forbudt for en muslim å konvertere til den kristne tro. De som likevel begynner å tro på Jesus, vil som regel oppleve sterk forfølgelse og står i fare for å bli drept av familiemedlemmer. Pastorene som finnes, er få. De er underbetalt, får lite opplæring og har lite utstyr. Det er også et stort press på alle kristne fordi den økonomiske situasjonen i landet er vanskelig.
 

Andre nettsteder om landet:

International Religious Freedom Report (2010)
Wikipedia (norsk)