Bli fast giver! 
 
Forfølgelse

Cuba

Selv om grunnloven garanterer religionsfrihet, fortsetter myndighetene å overvåke religiøse grupper.

Kirkene må registreres, og selv om loven tillater bygging av nye gudshus, gir myndighetene sjelden tillatelse. Huskirker er underlagt mange restriksjoner. I april ble en evangelisk pastor dømt til seks års fengsel på grunn av sin lederrolle i en uavhengig kirke. Familien hans ble kastet ut fra hjemmet deres.

Bønn

• Om utholdenhet hos menighetene som
blir overvåket av regjeringen.
• Om mot for pastorene som er blitt
arrestert og forhørt. Be Gud holde oppe
familiene deres.
• At Guds folk må bli oppmuntret av
Herrens Ånd i sine liv for Kristus.

The World Fact Book
International Religious Freedom Report
Wikipedia (norsk)