Bli fast giver! 
 
Forfølgelse

Tyrkia

Situasjonen i Tyrkia ble forverret sammenlignet med i fjor. Tyrkia er kjent som en sekulær stat, men enkelte lover blir brukt på diskriminerende måter overfor kristne.

 Tyrkia har historisk sett bare anerkjent fire religiøse minoriteter: Hanafi Sunni Islam, Den gresk-ortodokse kirke, Den armensk-apostolske kirke, og jødedom. Den syrisk-ortodokse kirke er ikke anerkjent som en religiøs minoritet, men har tillatelse til å drive kirker.

Protestantiske kristne kan kun møtes til gudstjeneste hvis de har mottatt offisiell organisasjonsstatus. Tyrkia har definert et lite antall religiøse grupper som de anerkjenner, og undertrykker i praksis alle andre. I løpet av det siste året har det vært arrestasjoner av kristne og også fysiske angrep. To menn ble dømt til syv måneders fengsel fordi de ble anklaget for å samle inn informasjon om borgere uten tillatelse. Retten dømte dem til å betale en bot på 4500 lira (US$170) i stedet for å sette dem i fengsel.

Religiøse møter i hjemmene blir sterkt mislikt i enkelte deler av landet (av frykt for muslimske ekstremister). Større strukturelle spørsmål gjenstår når det gjelder kirkeeiendom og omtale av kristne i media. Det blir sett på som en stor vanære hvis noen i Tyrkia forlater islam for å gå over til kristen tro. Trusler mot ikke-muslimer skaper en atmosfære av press og redusert frihet for kristne grupper.

Bønn

• Om utholdenhet for de troende som
møter trusler.
• En meningsmåling i 2009 viste at
halvparten av befolkningen opponerer
mot ikke-muslimske møter. Be om en
holdningsendring.
• Om rettferdighet for familiene til de tre
kristne som ble myrdet i Malatya i 2007.

Rapport om situasjonen for de kristne i Tyrkia, publisert av Christian Solidarity Worldwide i 2008.

International Religious Freedom Report
Eurasianet
Wikipedia
(norsk)

7 minutters dokumentarfilm om mordet på 3 kristne i Tyrkia i april 2007.