Bli fast giver! 
 
Forfølgelse

Filippinene


På 1980-tallet kom det strømmer av muslimske misjonærer til Filippinene fra Pakistan, Libya og Egypt.

I de siste årene har aktiviteten for å spre Islam blant kristne økt. Flere muslimske terroristorganisasjoner som Abu Sayyaf og andre grupper med bånd til Al-Qaeda, eksisterer på Filippinene. Dette har ført til store spenninger mellom kristne og muslimer, og kristne kirker og menigheter har vært utsatt for flere terrorangrep de siste årene. I april 2007 ble sju kristne evangelister halshugget av Abu Sayyaf. Sommeren 2009 ble flere mennesker drept i et bombeangrep mot en katols kirke.

Les saken fra VG her.

Forhandlinger og regjeringens innsats mot terroristorganisasjonene har den siste tiden bedre forholdene. Landet er ikke å finne på Åpne Dørers forfølgelsesliste i 2011.

The World Fact Book
International Religious Freedom Report (2010)
Wikipedia (norsk)