Bli fast giver! 
 
Forfølgelse

Indonesia

Radikale muslimer fortsetter å legge press på kristne og oppfordre til voldsbruk, noe som resulterer i trusler, fengslinger, drap, stengning og bombing av kirker, m.m. Flere kristne sitter fengslet for å ha ”krenket islam” ved å evangelisere og ved å undervise barn fra muslimske familier om kristen tro.


Islamister på Java og Sumatra bruker loven til å undertrykke kirken. Dette har ført til at flere protestantiske kirker er blitt stengt. Islamistene bruker en lov som sier at kirker kan stenges dersom lokalsamfunnet er imot dem.
   
Til tross for volden de siste årene, har muslimske og kristne ledere gitt løfte om å arbeide for forsoning mellom kristne og muslimer. Generelt sett har volden avtatt sammenlignet med perioden 1999-2004 da flere tusen kristne ble drept. Regjeringen har lovet at den ikke vil tillate at situasjonen forverrer seg ytterligere i de to byene Ambon og Poso, der voldshandlingene har vært spesielt dramatiske.
 
Siden de alvorlige voldsepisodene i april 2004 har sikkerheten blitt stadig bedre. Den usynlige skillelinjen mellom muslimske og kristne samfunn i Ambon forsvinner gradvis. Muslimer og kristne har begynt å bruke felles dataterminaler og flere internasjonale organisasjoner har gjenopptatt aktiviteten på kontorer som ligger i områder som var sensitive under urolighetene i april 2004.
 

Politisk og sosial utvikling

 
Etter at president Soeharto måtte gå av i 1998 har Indonesia vært et land i modning. Folk har mer kunnskap om politikk og er mer engasjerte i politiske endringer og politisk utvikling enn de var de 32 årene under Soehartos enevelde. Folk er blitt mer bevisste på sine rettigheter og mer selektive når det gjelder hvem som skal styre landet, uten at de trenger å sloss. Folk er blitt mer tolerante overfor ulikheter.
 
Økonomien går også bedre. Indonesias regjering er veldig optimistisk og tror landet kan redusere inflsjonen til ca 3% og oppnå 3 – 4% årlig vekst. Sterk Rupie er et bevis på bedret økonomi, og trenden viser en større balanse mellom eksport og import sammenlignet med for bare noen få år siden, da importen var mye høyere enn eksporten. Forbedret økonomi gir også bedre arbeidsmarked. Det er rundt 30 millioner arbeidsledige i Indonesia.
  

Kirken og dens historie

 
Misjon har ført til mange ulike etniske kirker. Vi kan nevne Batak, Ambonesisk, Timorensisk, Manihasans og andre. Mange av disse kirkene er et resultat av folkelige bevegelser. Kristendommen i Indonesia er ikke bare forbeholdt den øvre middelklassen. Den omfatter også andre samfunnslag. Ved siden av etniske kirker, er trossamfunn som metodister, baptister, menonitter og andre frukt av misjon fra disse bevegelsene.
 
Mye kristen virksomhet blir drevet av kristne organisajoner i Indonesia. Det drives evangelisk arbeid blant ungdom, diakonivirksomhet, som drift av sykehus og barnehjem, samt arbeid blant fattige. Det finnes flere bibelskoler og teologiske fakulteter. Dette viser at Indonesia har vært et relativt tolerant muslimsk land der minoriteter har mulighet til å overleve og til og med blomstre.
 
Portugal, som var på leting etter “den nye verden” og eksotisk krydder, kom til Indonesia i 1511, først til Malukkene i den østlige delen av landet. Sammen med portugiserne kom katolske misjonærer som bragte kristendommen til landet. Dette forklarer hvorfor kristendommen er hovedreligion i den østlige delen av landet, mens islam er hovedreligion i vestre og sentrale deler av Indonesia. Hollenderene kom tidlig i det 17. århundre og bragte med seg protestantisk kristendom.
 
Selv om kirken i dag står overfor store utfordringer, fortsetter den å vokse. Noen mener at den årlige veksten blant evangeliske kristne er på 4 % (ca 504 000).

 

Bønn


• For de som arbeider med å nå muslimene.
• For Åpne Dørers opplæringsprogram som
er utviklet for å hjelpe kristne ledere til å
stå fast når de møter motstand.
• At den nylig valgte regjeringen må
beskytte de religiøse rettighetene til
minoritetsgruppene.


Andre informative nettsteder om Indonesia:


The World Fact Book
International Religious Freedom Report (2010)
Wikipedia  (norsk)

Rapport om indonesisk undertrykkelse av befolkningen på Papua, utgitt februar 2007 av Human Rights Watch.