Reis med Åpne Dører

Millioner av kristne opplever daglig å bli diskriminert, trakassert og forfulgt for sin tro på Jesus Kristus.

«Vi fikk muligheten til å be sammen med kontaktpersonen vår. Det var et flott øyeblikk!».
Norsk kurérteam til et muslimsk land

«Alvoret over å være en kristen kom virkelig fram».
Norsk kvinne, etter en bønnetur til et «lukket land»

«Han (kontakten) ble veldig takknemlig for biblene. De hadde flere nyfrelste i menigheten som trengte en bibel.»
En norsk bibelkurér

Da broder Andreas, grunnleggeren av Åpne Dører, besøkte forfulgte kristne i datidens kommunistiske Øst-Europa, ble han berørt av noe en pastor fortalte han: «Vi vil gjerne takke deg for at du er her. Selv om du ikke hadde sagt et ord, ville bare det å se deg bety så mye. Noen ganger opplever vi at vi er helt alene i kampen for evangeliet».

Helt siden 1955 har Åpne Dører vært i tjeneste for forfulgte kristne for at de skal vite at de ikke er forlatt. Du kan også bli en del av denne unike tjenesten blant annet ved å besøke våre brødre og søstre som lider for sin tro. Det gjør sterkt inntrykk å treffe dem. Mange blir velsignet og forvandlet i møte med forfulgte kristne, og vi ønsker at det skal være en tjeneste til gjensidig oppmuntring og glede.

Vårt mål med disse turene er å oppmuntre og styrke forfulgte kristne, be og i noen tilfeller levere bibler og kristen litteratur.
Selv om du kan få mulighet til å besøke noen turistattraksjoner, er våre teamturer på ingen måte noen vanlig feriereise.

Åpne Dører koordinerer teamturer til land med begrenset religionsfrihet. På grunn av sikkerheten til nasjonale kristne og menigheter vi besøker, blir informasjon og erfaring behandlet konfidensielt. Noen team består av deltakere fra ulike land der engelsk er teamspråk. Hvert team har en erfaren teamleder.

Alle som ønsker å reise, må fylle ut et søknadsskjema og få en referanse fra prest, pastor eller annen kristen leder. Søknadsskjema fås ved å sende en epost til reise@od.org


Alle deltakerne vil få nødvendig informasjon og veiledning før avreise. Før teamet reiser, samles man til minst én felles forberedelse (briefing), og etter hjemkomst samles teamet til debriefing. Alle som reiser for Åpne Dører, får også invitasjon til en feedback-weekend hver høst.

Deltakerne på teamturene må selv dekke sine reisekostnader.

For å reise med Åpne Dører må du:
- ha en levende tro på Jesus Kristus som Herre og Frelser
- dele Åpne Dørers visjon om å tjene forfulgte kristne
- ha en tjenerholdning og kunne fungere godt i et team
- være minst 18 år (20 år ved reiser til muslimske land)
- ha god fysisk og psykisk helse
- være fleksibel
- være innstilt på å be
- være til å stole på og kunne behandle informasjon konfidensielt
- være innstilt på å følge instrukser og reise på Åpne Dørers premisser
- være forberedt på åndskamp både før, under og etter turen

 

Her er noen eksempler på ulike typer turer som Åpne Dører arrangerer:

Bibelkurér-team

Ved at du reiser med bibler og undervisningsmateriell til kristne som lever under press og motstand, får noen av våre trossøken endelig sin egen Bibel og mulighet til å bringe Guds ord videre til andre.

Ungdomsteam (18-30 år)

Hver sommer arrangerer Åpne Dører egne turer for ungdommer. Dette er ofte internasjonale team. Innholdet i turene avhenger av hvilket land man reiser til.

Women to women (W2W)-reiser

Kvinnene har lenge vært det skjulte ansiktet blant forfulgte kristne. Gjennom tjenesten Women to Women arbeider Åpne Dører for å gjøre deres situasjon kjent. Som ektefeller til ledere, pastorer, evangelister og andre kristne har kvinnene omsorgen både i hjemmet og i menigheten, mens mennene deres ofte er på reiser eller sitter i fengsel. Noen har også opplevd å bli enker fordi mannen har blitt drept på grunn av sin kristne tro og tjeneste. Du kan få mulighet til å være til støtte, oppmuntring og glede for disse kvinnene.

Bønneturer

Når vi spør forfulgte kristne hvordan vi kan støtte dem, svarer de: Be for oss! Derfor legger vi på alle våre turer vekt på å bruke tid i bønn mens vi er i landene vi besøker. Åpne Dører har også enkelte bønneturer, hvor det eneste formålet er å be for landet og folket vi besøker. Vi tror at forbønn er med på å skape forandring for de kristne og for et land i sin helhet.

Oppmuntringsreiser

På oppmuntringsreiser får du en unik mulighet til å møte forfulgte kristne, delta på gudstjeneste og komme nær deres liv og hverdag. På flere av turene vil det bli anledning til å dele Guds Ord og be sammen med forfulgte trossøsken.

Er du klar til å ta utfordringen?

Søk Gud i bønn og bruk tid på å finne ut om Åpne Dørers reisetjeneste er noe du skal være med på.

Ta kontakt!Meld din interesse dersom du ønsker informasjon om reiser i 2016, søknadsskjema eller har spørsmål.

Send en epost til reise@od.org og skriv ditt navn og adresse, telefonnummer og det du måtte ha på hjertet, så kontakter vi deg!

View Source