Bli fast giver! 
 
 

Be, gi, skriv

Islamistiske ekstremister forsøker å utrydde kirken i Midtøsten. Åpne Dører lanserer derfor nå en syvårskampanje for å mobilisere kristne verden over til å gi dem håp. Vi trenger at du og din menighet engasjerer deg.

Kirken i Midtøsten befinner seg i krise og kjemper for sin overlevelse. De kristne i Syria og Irak lider og trenger vår hjelp for å bestå og være en naturlig del av samfunnet i et område der det i dag råder intensiv forfølgelse. Mange kristne er modige og fast besluttet på å bli værende for å hjelpe sitt eget folk, de har en viktig rolle i å gjenoppbygge nasjonen.

Sammen kan vi be med dem, utruste dem og påvirke verdens ledere på deres vegne.


Be som aldri før!

Det viktigste vi kan gjøre for Midtøstens kristne er å stå sammen med dem i bønn. Husk på dem i din daglige bønnestund, eller be sammen i din husgruppe.

«Vi er svært takknemlige for Åpne Dører… dere følger opp arbeidet med bønner, og oppmuntrer andre til å be for oss. Det er utrolig viktig»  Pastor Edward fra Damaskus, Syria


Gi for å formidle håp!

Åpne Dører støtter menigheter og kristne i Midtøsten på flere måter. Vi formidler akutt nødhjelp, som mat, medisiner og klær – men også mer langsiktig støtte gjennom mikrolån, traumerådgivning, samt trening og utdanning av ledere og pastorer. Med din hjelp formidler vi håp til Midtøsten. Gi ditt bidrag her.


Signer!

Vi har som mål å samle inn 1 million underskrifter slik at verdens ledere får kirken i Midtøsten på dagsordenen. Underskriftskampanjen overleveres til FN’s generalsekretær i desember 2017.
La din stemme bli hørt og skriv under her.

Åpne Dører har laget en rapport over situasjonen i Midtøsten.

Les hele rapporten her: "Hope for Middle East" (Eng).