Åpne Dører-kontakt

Å være en Åpne Dører-kontakt innebærer at man er en stemme — eller budbærer — for de forfulgte inn i sin menighet eller kristne fellesskap.

Kontakt oss dersom du ønsker å vite mer.

Alle Åpne Dører-kontakter får tilsendt en startpakke med diverse materiell. Hvert semester vil de få tilsendt ulike ressurser som kan være nyttige i en slik tjeneste.

Aktivitetsnivået bestemmer du selv. Tjenesten kan bestå i å dele noen bønneemner på et møte innimellom, gi bønneemner til bibelgrupper i menigheten, vise noen av våre kortfilmer, dele ut Åpne Dører-bladet til alle som er interessert, eller kanskje starte en bønnegruppe som fokuserer på forfulgte kristne. Du bestemmer selv hvor lite eller mye du kan investere i en slik tjeneste.