Ledige stillinger

Økonomi- og administrasjonsleder har et overordnet og helhetlig ansvar for økonomi og regnskap i Åpne Dører. Stillingen vil rapportere til Generalsekretær, og være en del av ledergruppen. Åpne Dører er tilsluttet Open Doors International og stillingen innebærer rapportering og dialog med den internasjonale bevegelsen. Økonomi- og administrasjonsleder vil arbeide tett sammen med lederne i organisasjonen, og vi søker derfor en person med gode relasjonsbyggende ferdigheter. Stillingen vil bli lokalisert knyttet til vårt kontor i Bergen eller Kristiansand.

Åpne Dører søker

Økonomi- og administrasjonsleder

Økonomi- og administrasjonsleder har et overordnet og helhetlig ansvar for økonomi og regnskap i Åpne Dører. Stillingen vil rapportere til Generalsekretær, og være en del av ledergruppen. Åpne Dører er tilsluttet Open Doors International og stillingen innebærer rapportering og dialog med den internasjonale bevegelsen. Økonomi- og administrasjonsleder vil arbeide tett sammen med lederne i organisasjonen, og vi søker derfor en person med gode relasjonsbyggende ferdigheter. Stillingen vil bli lokalisert knyttet til vårt kontor i Bergen eller Kristiansand.

Ansvarsområder:

 • Ansvar for økonomistyring, budsjettering, rapportering og videreutvikling av økonomifunksjonene i sin helhet.
 • Aktiv deltaker i ledergruppen og sekretær for styret. 
 • Følge opp økonomiske rapporter og nøkkeltall, gjøre løpende analyser, adressere fokusområder og iverksette tiltak.
 • Etablere og drifte strukturer og rutiner i organisasjonen. 
 • Ansvar for-, og oppfølging av, selskapets eksterne regnskapsfører.
 • Være en aktiv sparringspartner for generalsekretær i spørsmål knyttet til økonomi og administrasjon. 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdanning. (bachelor, master el.)
 • God regnskapsforståelse.
 • Evne til å kunne jobbe ned i detaljene når nødvendig.
 • God forretningsforståelse.
 • Gode og relevante ferdigheter innen IT.
 • Gode norsk og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig.
 • Manglende formell kompetanse kan kompenseres med relevant erfaring. Personlige egenskaper vil bli vektlagt. 

Vi kan tilby:

 • Spennende mulighet til å kombinere faglig kompetanse med et tydelig verdidrevet arbeid for de som trenger det aller mest
 • Engasjerende arbeidsmiljø med høyt tempo.
 • Nøkkelrolle med stor påvirkningskraft i organisasjonen.
 • Åpne Dører kommer inn under unntaksreglene i Arbeidsmiljøloven §13-3. Det er en forutsetning at søkere bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Åpne Dørers formål og verdier. Det blir innhentet opplysninger i tråd med aml. §13-4.

Ønsker du en uforpliktende og konfidensiell samtale om stillingen?

Ta kontakt med våre rådgivere i Human, Edvard Thormodsæter, på mob 95 88 22 99, eller Ørjan Hummelsund, på mob 91 31 19 91. Du kan også kontakte generalsekretær i Åpne Dører, Morten Askeland på mob 97 56 32 33.

Human AS tilbyr konfidensiell håndtering av alle kandidater, også overfor oppdragsgiver i en innledende fase, om ønskelig

Dersom du ønsker å søke, registrerer du deg på vedlagt link, eller på www.human-as.no.

Søknadsfrist: 21. april