Undersider

Vil du være med å oppmuntre iranske barn?

Hami* er en gutt fra Iran. Foreldrene hans er kristne, men i det skjulte. De må være svært varsomme, for kristendommen i Iran blir sett på som vestlig innflytelse og en trussel mot staten.

Vil du være med å oppmuntre iranske barn?

Alle innfødte persere forventes å være muslimer. Det å bli kristen eller dele evangeliet, er en farlig handling som du kan havne i fengsel for. Hamis familie tilhører en liten huskirke som møtes hjemme hos pastor Milad *. Han lærer dem om Jesus. Pastor Milad tar en stor risiko, faktisk tar de alle en risiko ved å møtes på denne måten.

En dag finner familien ut at pastor Milad er blitt arrestert. Hva vil skje? Hva skal de gjøre? 

Historier som dette er vanlige i Iran, hvor det er farlig å følge Jesus. Derfor trenger iranske kristne våre bønner - og oppmuntring. 

Be for barn som Hami, og oppfordre barna i familien eller menigheten din til å tegne, male og sende bilder som kan gi håp. På den måten vil de få vite at de ikke er glemt.

HAMI'S HISTORIE

Hami * og Pastor Milad * er karakterer i en kortfilm vi har laget for å illustrere situasjonen til kristne barn i Iran. Historien er basert på de mange sanne opplevelsene til barn, familier og kirkeledere i Iran, og er en nøyaktig refleksjon av hva som skjer med kristne i huskirker der.

SEND DIGITALTEGNINGER TIL IRANSKE BARN

Dette er en kampanje for å oppmuntre iranske barn. Vi ønsker at de skal få motta tegninger fra barn rundt om i verden, slik at de blir oppmuntret til å følge Jesus.

Be barna tenke over hva det vil si å være et Guds barn, at Han elsker og beskytter dem. Lag deretter et bilde som formidler håp til iranske kristne barn.

TAKK FOR AT DU VIL OPPMUNTRE IRANSKE BARN!
 

Tilbake