Undersider

Vil du være med å oppmuntre barn som opplever forfølgelse?

Barna utgjør en overveldende stor prosent av dem som må bære følgene av forfølgelse. De trenger også vår oppmuntring. Få med barna til å lage oppmuntrende hilsen til dem.

Vil du være med å oppmuntre barn som opplever forfølgelse?

Send en oppmuntrende tegning

Dette er en kampanje for å oppmuntre barn som opplever forfølgelse. Vi ønsker at de skal få motta tegninger fra barn rundt om i verden, slik at de blir oppmuntret til å følge Jesus.

Be barna tenke over hva det vil si å være et Guds barn, at Han elsker og beskytter dem. Lag deretter et bilde som formidler håp til forfulgte kristne barn.

 

Tilbake