Undersider

Søndagskolelærere i Laos - Avsluttet

Søndagsskoleledere i Laos har siden 2014 undervist på en ny måte. Under ledelse av Johann*, en av Åpne Dørers medarbeidere, utviklet de et undervisningsopplegg for barna i Hmong stammen i Laos. Gjennom dette forløpet blir barna kjent med Jesus.

Søndagskolelærere i Laos - Avsluttet

Kristne i Laos er under press. Myndighetene ser på kristendommen som en vestlig religion og en uønsket innflytelse. Hmong er en stamme som først og fremst lærer gjennom muntlig overlevering. Johann håper at denne formen for overlevering også vil finne sted gjennom det nye søndagsskoleopplegget, slik at mange laotiske barn blir kjent med Jesus. «Min drøm er at det må spre seg som ild i tørt gress.»

De lærerne som deltar i forløpet er entusiastiske. To av dem, Leng* og La-Li* forteller: «I vår landsby er det ingen som underviser barna om Jesus. Det vil vi gjøre.» Men Jhua*, en annen deltager, er også forsiktig: «Vi er entusiastiske, men også bekymret. Hmong-stammen har aldri hatt noe lignende undervisning. Vi vet derfor ikke om det kommer til å fungere, selv om vi er overbeviste om at det er veldig bra for barna.»

I 2016 mottok 25 Hmong-kirker en søndagsskolepakke og flere enn 40 lærere ble opplært i å bruke pakken. Nå, i 2017, begynner selve undervisningen av barna. Johann forteller: «Om kort tid kommer barna til å lære andre barn om Jesus med de bildene de får og de historiene de hører. Dermed kommer evangeliet til å nå landsbyer som aldri før har blitt nådd med evangeliet.»

*Navnene er endre av sikkerhetsgrunner

Tilbake