Undersider

Skriv til Sele

Sele er en av mange barn som har mistet en av sine foreldre til forfølgelse. Nå har du mulighet til å sende ham en hilsen.

Skriv til Sele

Seles far ble drept i 2011 - fordi han var kristen. «Sele kjente aldri faren sin, Solomon», forklarer Seles mor, Cecilia. Han døde da han var bare to år gammel.   

Cecelia har klart å fortsette gårdsdriften uten mannen sin. Men ikke uten hjelp fra Sele og søskene hans. 

For mange barn er deres framtid begrenset til åkrene rundt huset, helt enkelt fordi foreldrene ikke har økonomi til betale for skolegang. Men takket være din støtte kan Sele gå på skole hvor han kan studere og drømme om fremtiden. 

Han er en ivrig elev. Han er fokusert og deltar entusiastisk. «En dag vil jeg bli lege. Jeg ønsker å hjelpe andre og redde liv», forteller han. 

Han er en gutt full av glede, og det er takket være Guds nåde som ga ham en gudfryktig mor, kjærlige slektninger, stort lokalsamfunn og brødre og søstre over hele verden som støtter ham slik at han kan fortsette på skolen. 

Sele sier: «Jeg vil takke mine brødre og søstre som hjelper meg slik at jeg kan gå på skole. Må Gud velsigne dem.»

Nå har du mulighet til å sende Sele en oppmuntrende hilsen!

 

Tilbake