Undersider

Skriv til Savang

Savang* vokste opp i en animist-landsby i Laos. Som tenåring ble han opplært til sjaman. Han skulle kalle på ånder og søke dem for helbredelse og lykke. Men i 20 årene begynte han å kjenne på at noe manglet. Da en venn delte evangeliet med ham, bestemte han seg for å følge Jesus, og forlot animismen.

Skriv til Savang

Han ledet deler av familien sin og andre fra lokalsamfunnet til Jesus, og startet en kirke i hjemmet sitt.  Flere ganger ble han trakassert og truet av myndighetene, og til slutt ble han fengslet. Han levde under forferdelige forhold i flere måneder. 

Savang er ute av fengselet nå, og menigheten hans blomstrer. Din støtte og dine bønner har gitt ham mulighet til å delta på «Stå sterk i stormen»-seminar for kirkeledere som opplever forfølgelse. Åpne Dørers partnere planlegger å starte leseopplæring sammen med kirken hans når restriksjonene i forbindelse med covid-19 tar slutt, og man kan begynne å reise og møtes i igjen. Han har store planer for Laos, og håper å se menigheter bli plantet over hele regionen, og at mange flere skal komme til tro på Jesus.  

Myndighetene fortsetter å overvåke Savang. Han trenger våre bønner og vår oppmuntring. Han sier: «Når du følger Jesus, er det ingen garanti mot å oppleve forfølgelse. Vi trenger din oppmuntring. Takk for at du allerede gjør det!» 

*  Navnet er endret på grunn av sikkerhet 

Kampanjen avsluttes 31. desember 2020.

Tilbake