Undersider

Skriv til pastor Kohs familie

Midt på lyse dagen, i en travel bygate utenfor Kuala Lumpur den 13. februar 2017, ble pastor Raymond Kohs bil stanset av fem kjøretøy med 15 maskerte menn. Siden har ingen hørt fra ham. Det fire år siden, men saken er ikke glemt: «Vi ber om at dere fortsetter å huske på oss – inntil vi ser en løsning», sier Susanna Liew Koh, pastor Kohs ektefelle.

Skriv til pastor Kohs familie

Fire år etter at pastor Raymond Koh ble bortført leter familien fortsatt etter svar – på hvorfor han ble tatt og hvor han er nå.

Les mer om saken her.

Nå har du mulighet til å sende en oppmuntrende hilsen til Susanna Liew Koh og hennes voksne barn, Elizabeth, Esther and Jonathan. Et fint kort eller brev kan legges i Bibelen, eller henges på veggen – til oppmuntring i lang tid. 

Bønn:

Be for at Guds fred må fortsette å være over familien Koh. Be om at myndighetene må vise velvilje og klare å finne et svar. Be om styrke og velsignelse for Kirken i Malaysia. 

Tilbake