Undersider

Skriv til pastor Jeremiah

Pastor Jeremiah er en av mange kristne som risikerer livet hver dag for å leve ut sin tro på Jesus i en fiendtlig region.

Skriv til pastor Jeremiah

Pastor Jeremiahs landsby ble angrepet i april 2020, som en del av en massiv voldsbølge mot kristne i Nigerias midtbelte. I denne regionen presser militante fulaninomader sine kveg gjennom regionene der kristne har bodd i generasjoner. Når disse radikale angriper, gjør de det med brutalitet for å utslette den kristne tilstedeværelsen i regionen.

Åpne Dører ønsker å hjelpe disse troende til ikke bare å overleve, men til å være lys i sitt lokalsamfunn. Nå har du mulighet å sende han oppmuntrende hilsen. 

Se den sterke filmen om pastor Jeremiah:

Tilbake