Undersider

Skriv til Nadine

Pastor Tammar fra Sentral-Asia døde av covid-19 i august. Ekteparet Tammar og Nadine ledet sammen en liten huskirke. I 2017 ble de gjentatte ganger og på ulike måter truet. En gang la noen en død hund i hagen deres. De ble bøtelagt med 710 euro per person for å ha holdt dåpsgudstjeneste. En skyhøy bot i dette landet. Å leve under konstant trussel fører til mye stress, noe som førte til at Nadine spontanaborte i 2017. Til tross for stort press, fortsette de i tjenesten.

Skriv til Nadine

Under covid-19-pandemien hjalp Tammar med utdeling av matpakker, også de som hadde viruset. Han ble syk i midten av juli, og i begynnelsen av august døde han. Sannsynligvis er han smittet under utdelingen.

Mange har vært med å bedt for dem og sendt dem oppmuntrende hilsener. I 2018 var blant annet Åpne Dørers generalsekretær Morten Askeland og møtte pastorparet.

Vi har tidligere delt et intervju med Nadine, også omtalt som Tatjana. Se film

Åpne Dører har vært tilstede i denne tøffe tiden og skaffet medisiner, og senere sammen med huskirken, organisert begravelsen.

Mange av dere har tidligere sendt oppmuntringer til familien. Nå er livet spesielt vanskelig for Nadine, som er igjen alene med 4 barn. Vil du oppmuntre dem?

Både Nadines familie og husmenigheten er sammen med henne og tar vare på henne.

Nadine er svært takknemlig og oppmuntret av hilsener fra trossøsken rundt i verden. Til tross for sorg og tap, er hun ved godt mot. Takk for at du vil stå sammen med henne og barna!

Kampanjen avsluttes 26. februar 2021.

Bønnepunkt

  • Be for Nadine og barna hennes i dette store tapet. 
  • Be om trøst og styrke.

Tilbake