Undersider

Skriv til Marta

Da Marta var svært ung, gav familien henne til den lokale heksedoktoren, som tjener og kone. Selv om vi ikke har tilgang til alle detaljene i historien hennes, vet vi at hun opplevde mishandling. Framtiden hennes så dyster ut.

Skriv til Marta

Et familiemedlem fortsatte å dele evangeliet med henne og hun kom til tro. Den første tiden levde hun ut sin tro på Jesus i skjul, men da hun var i midten av tenårene forlot hun heksedoktorens hus og fortalte familien at hun var blitt kristen. Hun fortsatte å dele troen sin med dem, og gjennom sitt vitnesbyrd og andre omstendigheter kom alle unntatt faren til tro på Jesus. Livet har ikke vært enkelt, men Gud har vært trofast. Martas reise har vert lang og tøff, og hun trenger våre bønner og oppmuntringer. 

Vil du sende Marta en oppmuntrende hilsen, og vise henne at hun ikke er alene?

Kampanjen avsluttes 30.november 2020.

Tilbake