Undersider

Skriv til Hajaratu - uttgått

Nå har du mulighet til å sende Hajaratu fra Nigeria en oppmuntrende hilsen. Ved å sende en hilsen kan du vise henne at hun ikke er alene.

Skriv til Hajaratu -  uttgått

Hajaratu er en ung, kristen enke fra Chibob. Da militante fulaninomader angrep, mistet hun mye mer enn eiendeler, kornforretning, husdyr og deler av huset. Hun overlevde angrepet, men traumene fra julinatten har satt seg. Les mer om hennes historie her.

 

SKRIVEKAMPANJEN ER NÅ FERDIG

Se den sterke filmen om Hajaratu:

Bønn: 

  • Be for Hajaratu og hennes bearbeidelse av angrepet, og av datterens død. Be om Guds beskyttelse for henne og de fire barna.  
  • Be om at Gud skal beskytte de kristne i Chibob mot fremtidige angrep fra militante fulani-nomader. Be om at Gud skal gi dem mot til å holde seg sterke i troen. 

Tilbake