Undersider

Mercy James - Avsluttet

22-årige Mercy er fra Gwoza i det nordøstlige Nigeria. Hun og andre, hovedsakelig kristne, som pleide å kalle Gwoza for sitt hjem, måtte hjelpeløst se på mens Boko Haram satte opp en leir i fjel­lene øst for landsbyen og snart begynte å trenge seg inn i områ­det. I juni 2014 beleiret de lands­byen og erklærte et kalifat.

Mercy James - Avsluttet

Opprørerne ankom til Mer­cys nabolag midt på natten. Alle i landsbyen løp for livet. Angri­perne kidnappet Mercy og andre kvinner og tok dem med til den nærliggende landsbyen, som også var beleiret.

«De spurte om jeg gikk med på å bli muslim og gifte meg med en Boko Haram-medlem. Jeg tryglet dem om å gi meg lov til å forbli kristen, men det falt for døve ører. De slo meg og sa at jeg aldri måtte nevne kristen­dommen igjen i leiren. Så sa de at de ville skaffe en mann til meg».

Et par uker senere fikk Mercy en mann. Hun ønsker ikke å gå i detaljer om det arrangerte ekte­skapet. «Hver dag bød på tårer og frykt for det ukjente», er alt hun vil si.

Hun var vitne til hvordan kristne menn som avviste å for­nekte Kristus, ble drept. Mercy kunne ikke holde ut torturen og ga etter for deres krav. «Jeg vet at Gud så til mitt hjerte, men det var fortsatt vanskelig å få sove. Jeg ba og fastet som aldri før. Jeg tigget Gud om å gripe inn».

Etter at Mercy hadde tilbragt fem uker i fangenskap og fem dager i ekteskapet, trappet regje­ringen opp sin innsats for å gjen­erobre Mubi. En bombe ble kastet på huset hvor hun ble holdt fan­get, og alle unntatt Mercy døde.

Mercy ble ført til en legekli­nikk der hun fikk førstehjelp, og endte i en leir for fordrevne. Etter at den lokale kirken hadde gitt så mye de kunne, trådte Åpne Dører til for å sikre henne den nødven­dige legehjelp, behandling av hen­nes traumer og hjelp til å skaffe seg en bærekraftig inntekt.

Mercy står overfor mye usik­kerhet, men fordi hun har sett Guds barmhjertighet, stoler hun på Ham for sin framtid. «Gud red­det mitt liv for en hensikt.»

Du kan hjelpe henne i hennes usikkerhet ved å be for henne og ved å sende en oppmuntrende hilsen. Følg skriveanvisningen øverst. Skrivekampanjen utløper 16. november 2016.

Tilbake