Undersider

Jeovani - Avsluttet

Krisen i Den sentralafrikanske republikk (CAR) har satt uutslettelige spor i sentralafrikanernes liv, blant annet for de tre unge guttene i Bangui.

Jeovani - Avsluttet

Den 14. april 2015 avfyrte Seleka-opprørere en panserverngranat inn i Den evangeliske brødremenighet i kvarteret Cité Jen XXIII i hovedstaden Bangui. Gudstjenesten hadde nettopp startet og kirken var full. Eksplosjonen drepte syv kirkegjengere og minst 33 ble alvorlig såret. 

Åpne Dører har siden den skjebnesvangre dagen vært involvert i livene til disse tre ofrene og hjulpet på ulike måter, blant annet ved å skaffe proteser og å betale for skolegangen deres. Men de tre guttene trenger fremdeles mye oppmuntring mens de forsøker å venne seg til et liv med proteser.

Vil du be for dem? Be om at Gud må gi dem styrke til å ta de utfordringene de står overfor med å tilpasse seg et liv med handicap. Be om at familiene deres må være i stand til å gi dem omsorg og god oppfølging.

Du kan også oppmuntre dem ved å skrive en hilsen. Det vil bety mye og vil være en stor støtte for dem, sier en lokal medarbeider:
«Det er et bevis på at mennesker bryr seg om dem både i CAR og andre steder, og at de er viktige og har en plass i denne verden. For disse guttene vil det å kunne vise brevene til andre være oppmuntrende og hjelpe dem til å komme seg over lidelsen og smerten.»

Skrivekampanjen varer til 1. desember 2016.

Tilbake