Undersider

Ahok, eks-guvernør fra Indonesia, dømt for blasfemi - Avsluttet

Ahok er tidligere guvernør i Jakarta, hans fulle navn er Basuki Tjahaya Pumama.

Ahok, eks-guvernør fra Indonesia, dømt for blasfemi - Avsluttet

Han er dømt til to års fengsel for blasfemi mot islam, og han er dermed en av de vi blir oppfordret til å «huske på som om vi var lenket sammen med» (Hebr. 13,3) Nå har du mulighet til å skrive en oppmuntrende hilsen til Ahok, slik han kan merke at du står med ham i bønn!

Ahok kommer fra Indonesias kristne mindretall og er av kinesisk avstamning. Han ble guvernør i hovedstaden etter at hans forgjenger, Joko Widodo, ble valgt til president i 2014. Under Ahoks tid som guvernør jobbet han for bedre transportmuligheter, mindre byråkrati, bedre boliger og utdannelse til fattige familier. Undersøkelser viste at mer enn 80 % av Jakartas innbyggere var tilfreds med det han utrettet.

Under en tale i 2016 uttalte Ahok uenighet med politiske aktører som oppfordret velgerne til kun å velge muslimer som ledere. I den forbindelse siterte han et vers fra Koranen, og et redigert opptak ble raskt spredt på sosiale medier. Dette resulterte i protester fra radikale islamske organisasjoner, som mente at Ahok hadde krenket islam.

9. mai 2017 ble Ahok funnet skyldig i blasfemi og dømt til to års fengsel. Dette skjedde bare noen få dager etter at han hadde tapt det lokale valget. Av hensyn til freden og Jakartas innbyggere, valgte han å ikke anke dommen.

Søsteren hans forteller at da Ahok ble fengslet, var Bibelen det eneste han tok med seg. Å studere Guds ord er Ahok sin foretrukne aktivitet i fengselet, ifølge advokaten hans. Her henter han styrke og gjennom Bibelen får han hjelp til å være et forbilde i fengslet – på ærlighet, rettferdighet og overgivelse. Forbønn og oppmuntrende hilsener fra kristne søsken vil også styrke Ahok. Dette kan du få være med på! Skriv noen gode ord til Ahok i dag. Slik er du med på å vise ham og familien at kristne verden over står sammen med dem i bønn, i kampen mot urettferdighet og forfølgelse.

Brev og tegninger fra barn er også svært ønskelig! Forklar Ahoks situasjon for barna, slik at de forstår hvor betydningsfullt det er for ham å få en hilsen fra dem. Ahok var søndagsskolelærer i mange år, så barn har en spesiell plass i hjertet hans.

 

Enkle setninger på indonesisk

Selv om Ahok forstår engelsk, er det en oppmuntring for ham om du bruker noen av disse ordene på bahava-indonesisk, som er nasjonalspråket i Indonesia.

 

Tuhan memberkati        (Gud velsigne deg)

Tuhan Yesus mengasihimu    (Jesus elsker deg)

Kami mendoakanmu        (Vi ber for deg)

Tilbake