Forfølgelse

Egypt


Kristendommen har eksistert her siden første århundre, likevel møter de kristne mye diskriminering og kirkene er sterkt regulert. Presset på både koptiske og evangeliske kirker økte i 2009.

Kristendommen har eksistert her siden første århundre, likevel møter de kristne mye diskriminering og kirkene er sterkt regulert. Presset på både koptiske og evangeliske kirker økte i 2009. I juli angrep muslimer koptiske menigheter etter mordet på en muslimsk student. Minst 25 kristne ble såret, og mange hjem ble ødelagt. I juni ble en konvertitt tvunget til å gå i skjul etter at hans søknad om å skifte religiøs identitet fra muslimsk til kristen ble avvist.


Regelmessige nyheter om kristne koptere i Egypt:


• www.copts.com/english/
http://voiceofthecopts.org/en/
www.coptsunited.com
• http://freecopts.net/english/

Prohibited Identities. Rapport om mangelen på religionssfrihet i Egypt, utarbeidet av Human Rights Watch.


Grunner til undertrykkelse og forfølgelse:

Fundamentalistiske muslimer driver diskriminering på grasrotnivå selv om de ikke sitter med makten.

Strenge lovreguleringer mot kirkelig aktivitet.            

Avvisning av konverterte muslimer sosialt og kulturelt.

Den koptiske kirke er til dels motstandere av evangeliske kristne.
 

Positiv utvikling:

Bevisstheten om menneskerettighetene er stigende.

Relativ forbedring av forholdene når det gjelder fornyelsen av gamle kirkebygg.

En voksende bønnebevegelse. (Den største egyptiske bønnekonferansen noensinne ble holdt for et par år siden, der mer enn 11.000 deltok.)

Ny åpenhet for evangeliet i media og i det offentlige.

Yngre ledere kommer til.

Evangelisk kristen virksomhet på nye steder. 
 

Negativ utvikling:         

Utvisning av flere aktive misjonærer.

Offentlig sikkerhetstjeneste driver skremselspropaganda overfor kirkeledere og MBBs

Terroristangrep i Kairo og Sinai. 
  

Kirken i Egypt

Den egyptiske kirke har eksistert i 2000 år. Ortodoks kristendom er en integrert del av den egyptiske historie. Det første evangeliske arbeidet startet for 150 år siden og de evangeliske har drevet med kirkeplanting, undervisning og helsearbeid.

Det anslås at ca 10-11 millioner egyptere er kristne. Av dem regner man med at omtrent 330.000 er evangeliske kristne. Kristne mennesker er under konstant press og har lite å gå på i forhold til rettigheter og frihet.

Egypt er den arabiske og den islamske verdens hjerte, noe som gir den store egyptiske kirken et spesielt ansvar for å bringe evangeliet til den arabiske verden.

Egyptiske kristne har lært å leve under press. Det er ikke så mye det at de blir direkte forfulgt, men de merker en konstant avvisning og delvis hat fra majoriteten.

Kristen tro blir ofte latterliggjort i media. Det muslimske samfunnet mener at de kristne bør være takknemlige overfor muslimene for de grunnleggende menneskerettighetene de har glede av. Kristne har frihet til å tro på Gud så lenge de er i en kirke, men det er forbudt for dem å bygge nye kirker. De får heller ikke utvide det arbeidet de allerede har. De nektes adgang til massemedia og de kan heller ikke søke på toppstillinger i statsforvaltningen. De blir diskriminert på de fleste områder av samfunnslivet.

Det er forbudt for en muslim å konvertere til den kristne tro. De som likevel begynner å tro på Jesus, vil som regel oppleve sterk forfølgelse og står i fare for å bli drept av familiemedlemmer. Pastorene som finnes, er få. De er underbetalt, får lite opplæring og har lite utstyr. Det er også et stort press på alle kristne fordi den økonomiske situasjonen i landet er vanskelig.
 

Andre nettsteder om landet:

International Religious Freedom Report (2010)
Wikipedia (norsk)